Speech Beeldentuin Gees, opening expositie februari – maart 2020  Alle leden van galerie Boven laten naast hun huidig werk een werk zien van ca. 20 jaar geleden. Daarmee laten ze zien hoe ze zich ontwikkeld hebben, maar het laat ook de weg zien naar het hier en nu in denkwijze en materiaalbehandeling. En waarom gaan ze zo lang door met het maken van kunst? Dat is voor mijzelf in ieder geval nog steeds een grote vraag, die ik tot nu nog niet heb kunnen beantwoorden. Naast de grote vraag van iedereen: wat is kunst??? Vaak wordt tegen mij gezegd: ‘Wat fijn dat u zo’n leuke hobby hebt.’ Lieve mensen, het is geen hobby! Het is een dwangneurose die niet te genezen is: steeds maar weer een nieuw schilderij willen maken, dat nog beter is dan de vorige. Jacht maken op een schilderij dat voor jezelf onovertrefbaar is. ‘s Nachts wakker liggen en zoeken naar een oplossing als je weer een keer vastzit in het proces. Net niet die kleur kunnen maken die in je hoofd zit en er maar niet uit wil. Boeken lezen, plaatjes kijken, jaloers worden op de meester-schilders. Bedorven zijn omdat je vaak niet meer naar een schilderij kijkt, maar naar de wijze waarop het gemaakt is. En dat ook willen, maar vaak niet kunnen. Sinds ik zelf een boek heb geschreven, kijk ik bij andere schrijvers alleen maar naar taalgebruik, opbouw van zinnen e.d. Jammer, jammer. En zo kan het ook gaan met de meest briljante schilderijen, jammer, jammer. Waarom, ondanks dit alles, toch doorgaan? Voor mij is het ook een levensvisie. Iemand zei eens: ‘Iets maken maakt je blij.’ En dat onderschrijf ik, tenminste als het werk wil lukken. Jan Cox leefde van 1919-1980. Hij werd geboren in een artistiek gezin. Zijn vader heeft tot 1920 een eigen galerie gehad in Den Haag. Zijn broer Harry werd pianist en componist. Jan werd kunstschilder. Wat mij in hem triggert is zijn werk dat hij in de loop der jaren maakte. In een boek  laat men de ontwikkeling van zijn werk en denkwijze zien. Maar hij schetst ook hoe moeilijk het is om kunstenaar te zijn. Zo zegt hij: ’Elk doek is en een vraagstelling en elk voltooid schilderij zou een antwoord moeten zijn.’ Hij zegt ook dat kunst meer en meer een pelgrimstocht is op zoek naar antwoorden op cruciale problemen van de mensheid. Hij legt een verband tussen kunst en levenshouding. Je moet risico’s durven nemen en antwoorden willen zoeken. Zoals ook Newman en Rothko zeiden ; ‘Voor ons is kunst op avontuur gaan in een onbekende wereld, die enkel verkend kan worden door hen die risico’s durven nemen. Ieder doek is opnieuw een duik in het onbekende.’ En dat geldt niet alleen voor een wit doek, maar ook voor een klomp klei, een ruwe steen of een stuk hout. Met of zonder schets moet je steeds weer de moed vinden om te beginnen en je te laten verrassen door het eindresultaat, dat altijd anders is dan je vooraf had gedacht. Zijn we doeners of dromers? Het één kan niet zonder het ander. Dan zou er geen enkel kunstwerk ontstaan. Ook niet van de nu bekende/beroemde kunstenaars. Jan Cox maakte in oktober 1980 een eind aan zijn leven. Hij kon zich niet verzoenen met de kalme beloftes van het leven. Zijn weerstandsvermogen was niet opgewassen tegen de druk van de realiteit. Niet iedereen zal zijn werk waarderen, maar dat het inhoud heeft is zeker. Zo zal het werk dat hier getoond wordt niet door iedereen worden omarmd en zo hoort kunst ook te zijn. Vragen stellen en antwoorden proberen te vinden. Laten we genieten van dit stukje maakbaarheid van het leven. Ter  afsluiting een gedicht van de Franse dichter Paul Eluard, 1895-1952 De kunstenaar op zijn vijftigste. De kraai nestelt hoog in de den. Vogels hippen met korte kreten over de besneeuwde takken. Sneeuwplakken vallen. Muizen rennen met hangende staarten door de verse sneeuw. Jaar na jaar werkt de kunstenaar, vroeg en laat, de ouden bestuderend. Wat wint hij erbij? Tenslotte droomt hij op een nacht van hertengeweien achtergelaten in de sneeuw.
Stien-a.nl
Home Expo Schrijver Dichter Schilder Boeken Contact
Schilderijen, verhalen en gedichten, die op deze website staan, vallen onder het intellectueel eigendom en copyright van Stien. Geen van de werken mag zonder haar toestemming worden gereproduceerd.
Made with BS&T (c) Stien-a 2014
Schrijver