Home Expo Schrijver Dichter Schilder Boeken Contact

de dichter

Stien-a.nl
Schilderijen, verhalen en gedichten, die op deze website staan, vallen onder het intellectueel eigendom en copyright van Stien. Geen van de werken mag zonder haar toestemming worden gereproduceerd.
Made with BS&T (c) Stien-a 2014
Horloge In haar handen werd een horloge neergelegd. Het stond stil gelijk haar lopen. Wat gaat de tijd toch snel, zei de oude dame luchtig. Nu wordt het tijd om de tijd te doden, vind je niet? Knikkend schudde ik de cijfers van de wijzerplaat.
Zes uur in de morgen Zes uur 's ochtends. Luidruchtig stoor je mijn slaap. Hoor, fluister je zachter dan zacht, hoor dan de vogels fluiten Mijn hoofd knikt. Ik herinner mij verwachtingsvolle tijden. Ik ga slapen. Nog even ogen dicht. Toekomst komt met rasse schreden.
Geheimzinnig geluid Gespannen luisteren we elke dag naar levenslustige geluiden: gelukkig alles is bekend. Dan opeens dat geen geluid. Toch duidelijk te horen. Het is geen sloffen op de gang, geen deur die piepend opengaat en weer gaat sluiten, geen muziek, geen goed geslepen woorden, geen kloppen van het hart, geen suizen van het bloed. Het is een horen in het hoofd van onbekend bekend geluid: de stilte is stiller sst, de dood gaat dood - hoe gaan we nu verder?
Dichter